Kapcsolat

Telefonos tanácsadás         (350 Ft/perc):
+36-90/900-650 

Időpont igénylés:
+36-20/243-5892
farkas.lajos@pszichohelp.hu

Üzenetküldés

Helyszín:
Budapest, V. ker. 
Molnár u. 10.


Utalvány és klubkártya elfogadás 

Hírek - Érdekességek

Magamról

Képzések, amelyekben részt vettem:

ELTE Pszichológia szak,

Felnőtt Klinikai Szakpszichológus képzés,

Kognitív Viselkedésterápia képzés.

 

Szakmai tapasztalat:

nevelési tanácsadó - családgondozó,

pszichiátriai ambulancia,

pszichiátriai gondozó,

hallgatói tanácsadás,

drogprevenciós tanácsadás,

fogyatékossággal élők pszichológiai tanácsadása,

magánpraxis.

 

Publikációk (válogatás a jellemzőbb témákból): 

Farkas Lajos (1998): Első megfigyelések egy látását korábban elvesztett személy írásképének változásáról. Gyógypedagógiai szemle. /3. 164-178 p.

Farkas Lajos (1998): A kézírás mozgásvezérlési háttere. In: Agárdi T., Szidnai L. (szerk.): A grafológia kézikönyve. Budapest. Grafológiai Intézet. 110-131 p.

Farkas Lajos (1998): Néhány szóban a motoros tanulás alapmodelljeiről. In: Agárdi T., Szidnai L. (szerk.): A grafológia kézikönyve. Budapest. Grafológiai Intézet. 133-139 p.

Farkas Lajos (1999): A kézírás mozgásvezérlési háttere. In: Agárdi T., Szidnai L. (szerk.): A grafológia kézikönyve. Budapest. Grafológiai Intézet, II. kiadás. 110-131 p.

Farkas Lajos (1999): Néhány szóban a motoros tanulás alapmodelljeiről. In: Agárdi T., Szidnai L. (szerk.): A grafológia kézikönyve. Budapest. Grafológiai Intézet, II. kiadás. 133-139 p.

Farkas Lajos (2002): A szándékos mozgásosság fejlődésének néhány elektrofiziológiai korrelátuma. 1. rész. Gyógypedagógiai szemle, 1. szám, 14-26. old.

Farkas Lajos (2002): A szándékos mozgásosság fejlődésének néhány elektrofiziológiai korrelátuma. 2. rész. Gyógypedagógiai szemle, 2. szám, 98-112. old.

Farkas Lajos (2003): A vizuális információ megvonásának hatása az írásmozgás sebességdinamikai struktúrájának konstanciájára. Illyés Napok Konferencia, ELTE, BTK, Kísérleti Pszichológiai Tanszék, Budapest.

Farkas L. Kaló R. (2005): Fogyatékos személyekkel szembeni erőszak feltárása. Előadás, MONA Workshop „Új kutatási eredmények a családon belüli erőszak vizsgálatában”. Budapest.

Farkas L., Kaló R. (2005): Fogyatékos személyek ellen elkövetett, családon belüli erőszak feltárása. Előadás, Kriminalexpo, „Családon belüli erőszak” konferencia, Budapest.

Farkas L., Gerevich J. (2005): Fogyatékos fiatalokkal szembeni erőszak: család, intézmény, kortársak. Előadás, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, „Speciális pedagógia” szekció, Budapest.

Farkas L., Gerevich J. (2005): Fogyatékos fiatalokkal szembeni erőszak: család, intézmény, kortársak. Konferenciakiadvány, V. Országos Neveléstudományi Konferencia, Budapest, 95. p.

Farkas L., Gerevich J., Kaló R. (2005): Viktimizáció és fogyatékosság. Előadás, Kozmutza Flóra Emlékülés és Konferencia, "Pszichológia a fogyatékos személyek szolgálatában" szekció. Budapest.

Farkas L, Gerevich J, Kaló R, (2005): Fogyatékosság, viktimizáció, személyiség. Psychiatria Hungarica 20, Suppl. 34-35

Farkas L, Gerevich J, Kaló R, (2006): Fogyatékosság, viktimizáció, személyiség. Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, „Kreativitás, Destruktivitás, Személyiségzavarok” szekció, Budapest.

Farkas L, Kaló R, Gerevich J, (2006): Viktimizáció és alkoholprobléma fogyatékkal élők családjaiban. Psychiatria Hungarica 21, 1, 84-97.

Farkas L. (2006): Fogyatékosokkal szembeni agresszió. Előadás. Országos Gyermekvédelmi Konferencia – A Gyermeki Agresszió Kezelése, meghívott előadó, Eger, szeptember 20-21.

Farkas L. (2006): Vizsgálati eszközök az agresszió egyes jelenségterületeiről. Előadás. Országos Gyermekvédelmi Konferencia – A Gyermeki Agresszió Kezelése, meghívott előadó, Eger, szeptember 20-21.

Farkas L. (2007):A fogyatékos személyekkel szembeni erőszak (előadás kivonat). In: . Heves Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (szerk.) (2007) A gyermeki agresszió kezelése: Országos Gyermekvédelmi Konferencia, konferenciaanyag, Eger, 17-19. o.

Farkas L. (2007):Vizsgálati eszközök az agresszió jelenségterületeiről (szekció-előadás kivonat). In: . Heves Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (szerk.) (2007) A gyermeki agresszió kezelése: Országos Gyermekvédelmi Konferencia, konferenciaanyag, Eger, 20-22. o.

Farkas Lajos (2009): A drogfogyasztási szokások és a vallásosság kapcsolatáról. FIVÉSZ előadássorozat. - Meghívott előadó. Budapest, Párbeszéd Háza, április20.

Farkas L., Egri T., Gerevich J. (2009): Indirekt veszélyeztetettségi adatok fogyatékosoknál. Magyar Addiktológiai Társaság VII. Országos Kongresszusa: „Addiktológia a változó kihívások korában”. November 19-21, Siófok.

Farkas L., Egri T., Gerevich J. (2009): Indirekt veszélyeztetettségi adatok fogyatékosoknál. Addiktológia, VIII. évf. Supplementum ’. 24.-25 o.

Csorba J. Ferencz E. Steiner P. Farkas L. Németh Á. (2005): Önsértő magatartású serdülők tüneti jellegzetességei. Psychiartia Hungarica, 20 (6), 456-462.o.

Gerevich, J., Farkas, L. (2005):  Use of Heroin to Cope with Stress Caused by a Negative Life Event in a Patient with Lupus Erythematosus. Psychosomatic Medicine, közlésre elfogadva.

Gerevich J, Bácskai E., Farkas L., Danics Z. (2005): Pavlovian conditioning as a risk factor of heroin ‘overdose’ death. Harm Reduction Journal, 2005, 2:11

Marton, K., Schwartz, R.G., Farkas, L., & Katsnelson, V. (2006) : The effect of sentence length and complexity on working memory performance in Hungarian children with specific language impairment: A cross-linguistic comparison. International Journal of Language and Communication Disorders. 41 (6),653-673.

Könczei Gy., D.Sc. – Marton K., Ph.D.- Hoffman I., Ph.D. – Gombos G. – Keszi R., Ph.D. – Farlas L. – Bíró E. (2008): A támogatott döntéshozatal kutatásának első hazai eredményei. Kitárt Ajtók Posztertárlat, ELTE, GYFK, December 3.

Kéziratos  írások 

Farkas Lajos (1998): A parietális lebeny szerepe a mozgásvezérlésben. Kézirat.

Farkas Lajos (1998): Az íráskutatások pszicholingvisztikai problematikán túli, fontosabb problématerületei. Kézirat.

Farkas Lajos (2000): Adatok, a vizuális információ hiányának kézírásra gyakorolt hatásáról. Kézirat.

Farkas Lajos (2005): Fogyatékosokkal szembeni, családon belüli erőszak. Kézirat

Farkas Lajos (2006): Fogyatékosok szerhasználati jellemzői. 

Farkas Lajos (2006): Hallgatói Drog-prevenciós Tanácsadó Központ kialakítása. Kézirat

Farkas Lajos (2007): Szerhasználati Veszélyeztetettség és Státusz – szűrővizsgálati kérdőív kialakítása és alkalmazása. Kézirat.

Farkas Lajos (2007): Támogatott döntéshozatal – kliens oldali adatgyűjtés, első áttekintés. Kézirat.

Farkas Lajos (2008): Támogatott Döntéshozatal – kliens oldali adatgyűjtés, második áttekintés. Kézirat.

Marton K, Farkas L. (2008): Támogatott Döntéshozatal – kliens oldali adatgyűjtés (EAGD). In: Könczei et al. (2008): Kutatási zárótanulmány - Pszichoszociális fogyatékossággal élő személyek jog-, illetőleg cselekvőképessége, valamint a támogatott döntéshozatal az evidencián alapuló gyakorlat és irányelvek szellemében (ELTE, GYFK, Kutatásfinanszírozási Pályázat, pályázati beszámoló) 75.-126.o.

Farkas Lajos (2009): Relaxációs technikák fogyatékos populációra való adaptálása. Kézirat.