Kapcsolat

Telefonos tanácsadás         (350 Ft/perc):
+36-90/900-650 

Időpont igénylés:
+36-20/243-5892
farkas.lajos@pszichohelp.hu

Üzenetküldés

Helyszín:
Budapest, V. ker. 
Molnár u. 10.


Utalvány és klubkártya elfogadás 

Hírek - Érdekességek

Módszerek

Kognitív viselkedésterápiás szemlélet

A velem terápiás kapcsolatba lépő személyek elsőként és legnagyobb arányban a kognitív és viselkedésterápiás módszertannal találkoznak. Hangsúlyozható ismertetőjegye ennek a módszertannak a problémacentrikusság, és az azt megengedő problématípusok esetén a rövid idejű és hatékony beavatkozásra való törekvés. Mindezt az a nagy mennyiségű, recens pszichológiatudományi ismeretanyag teszi lehetővé, amelyre a módszer kialakításában és folyamatos fejlesztésében alapoztak, illetve alapoznak megalkotói.

Jellegzetes megjelenési formája ennek a szemléletnek, a problémákhoz asszociálható élethelyzetek részletes, komplex elemzése, az egyént hátráltató gondolatok, attitűdök, viselkedési sémák azonosítása céljából. Feltétele e módszertanban való részvételnek a normál beszédértés és produkció képessége.

 

Relaxációs, egészségmeditációs gyakorlatok

A kognitív viselkedésterápiás eljárások gyakran nagyon jól támogathatók a relaxációs és egészségmeditációs technikák alkalmazásával. További előnyük az önálló alkalmazásukban rejlő terápiás potenciál. Sok esetben a sikeres önfejlődés gátját a rejtetten bennünk lévő túlműködések, túlzott feszültségek jelentik. Jelenti ez nem csak az általános feszültségünket, idegességünket, hanem a lelki működéseinken belüli idegrendszeri, vagy funkcionális kapcsolatok belső aránytalanságait létrehozó túlműködéseket is. A relaxáció és meditáció egy nagyon összetett tanulási lehetőséget nyújt ezen negatív jelenségek semlegesítésére, illetve a testi (fiziológiás) és érzelmi egyensúlyunk kialakítására. Fontos kiemelni, hogy a relaxáció és meditáció nem csak a köznyelvi „ellazulást” jelenti, hanem nagyon gazdag önismereti tanulsághalmaz forrása. A legtöbb ember esetén található alkalmas gyakorlási forma, az ellenjavallatok egyéni mérlegelés alapján fogalmazhatók meg legpontosabban.

 

Pszichometriai eszköztár

Jellemzően sztenderdizált, vagy legalább hazai mintán validált pszichológiai mérőeszközöket jelent (tesztek). Személyiségre, pszichés jellemzőkre, készségekre, illetve intelligenciavizsgálatokra alkalmasak egyaránt előfordulnak köztük. Kérdőív, vagy strukturált interjú, valamint teljesítményteszt a legáltalánosabb formájuk.

 

Projektív tesztek

A személyek jelentésadási folyamataira építő eljárások, jellemzően nem tudatos reakciók szisztematikus megragadását teszik lehetővé, melyek feldolgozása révén integrálható koherens képpé a jelentős mennyiségű információ, az adott személyiségről.