Kapcsolat

Telefonos tanácsadás         (350 Ft/perc):
+36-90/900-650 

Időpont igénylés:
+36-20/243-5892
farkas.lajos@pszichohelp.hu

Üzenetküldés

Helyszín:
Budapest, V. ker. 
Molnár u. 10.


Utalvány és klubkártya elfogadás 

Hírek - Érdekességek

Szolgáltatások

 

Alapértelmezetten, egyéni pszichoterápiás helyzetben zajlanak a szolgáltatások. Tapasztalatom szerint ez tökéletesen megfelel minden alkalmazott módszertan és felmerülő igény számára. 

Vannak esetek azonban, amikor a személyes találkozás magoldhatatlan, akár időlegesen, akár abszolút értelemben. Ilyen esetekben távterápiát alkalmazok, telekommunikációs eszközök igénybevételével.

Minden szolgáltatás igénybevételéhez, előzetes időpont-egyeztetés szükséges.

 

A leggyakrabban  igényelt szolgáltatások

Terápia 

A terápiás munka szakmaiságon alapuló közös gondolkodás, sok esetben tanulás. A legnagyobb bajban is könnyen válhat intenzív, perspektivikus ön-felfedezéssé. Minden esetben céllal zajlik ez a közös munka, hosszabb folyamat esetén részcélok elérésén és meghaladásán keresztül.

 

Tanácsadás

A terápiától annyiban különbözik, hogy annál „hétköznapibb”, kisebb horderejű problémák esetén veszik igénybe, illetve sokszor döntési helyzetek nehézségei esetén. Akár egy alkalomtól, néhány alkalmas találkozásokig terjed jellemzően az időtartama. Természetesen a tanácsadó helyzet, szükség esetén, gyakran válthat át terápiás munkába.

 

Távterápia

Jelentős tapasztalat halmozódott fel a munkám és az évek során, a különböző telekommunikációs eszközök igénybevételével történő, személyes találkozást nélkülöző pszichológiai munka terén. Egyértelműen használható, sikeres eljárásoknak tekinthetők, de a magam részéről csak mint kényszermegoldások alkalmazandók. Az ok, hogy a személyes találkozás helyzetében nagyságrendekkel intenzívebb és érzékelhetőbb a személyek közti interakció, így a felhasználható információ is gazdagabb és közvetlenebb.
     Esetenként telefonon, manapság gyakrabban internet-telefonon (Skype, Msn) keresztül zajlanak ezek a foglalkozások. Kiváló technikai eszköz a webkamera alkalmazása, amely a résztvevők arcát is megjeleníti a beszélgetés során. Sajnos a valóságban ez az eszköz sok működési problémát mutatott fel, ezért bár kívánatos, de alkalmazása gyakran esetleges.

 

Önismeret

Alkalmanként a környezet késztetése, visszajelzései, vagy a konfliktusok hozzák el a rendelésre önismereti igényekkel az érdeklődőket. Egyre gyakoribb azonban, hogy különösebb kényszer nélkül, pusztán az önmagukkal való emberi igényesség okán kezdenek önismereti, önfejlesztő munkába emberek. Hasznos és pozitív trend.

 

Relaxáció, meditáció

Kevesebb számban, de előfordulnak érdeklődők, akik kifejezetten ezen a területen szeretnének alapismereteket szerezni, és elindulni az önfejlesztés ezen útján. Gyakoribb, hogy valamilyen terápiás cél megvalósítása érdekében, komplex tevékenység részeként kerülnek alkalmazásra.

 

Konfliktuskezelés

Számos probléma és szenvedés forrásai a hétköznapokban az ismétlődő és kezelhetetlennek tűnő konfliktusok. Ugyanezen okból, komoly érdeklődés mutatkozik a konfliktuskezelés technikái iránt. Ugyanakkor elengedhetetlen megelőző szempont kell legyen, hogy az adott konfliktus mögött rejlik-e valamilyen megragadható ok, aminek csak következménye a kiújuló ellentét.

 

Életvezetési tanácsadás

Gyakran kerülnek emberek olyan helyzetbe, amikor valamely életterületükön változtatási kényszer áll elő, vagy csak saját céljaik miatt volna szükség a megszokottól eltérő, újító szemléletű életvezetési váltásra. Ugyanakkor az érintettek sok esetben nem rendelkeznek a kellő mértékű ismerettel, vagy megfelelő készséggel az adott téma kapcsán. Az életvezetési tanácsadás során a szükségesség felismerése, az optimális változások azonosítása, a szükséges „menedzselés” mikéntjei, stb. kerülhetnek feltárásra. Jellemző területek: súlyproblémák, teljesítmény problémák, idői strukturálás, illetve ezek és más szempontok kombinációi.

 

Projektív tesztek

Nagy hagyományú, a személyiségről jelentős információval szolgáló eljárások iránti igény fogalmazható meg itt, úgymint Rorshach (tintapaca) teszt, Szondi teszt. Sok emberben él az érdeklődés önmaga személyiségjellemzői iránt, aminek megállapítására átfogó és színvonalas lehetőségek ezen eljárások.

 

Kérdőíves tesztek

A napi rutinban is számos alkalommal alkalmazott, szűkebb-tágabb spektrumban érvényes vizsgálati eszközökről van szó ezesetben. Az önismereti igények során a komplex személyiségtesztek (MMPI, CPI) kerülnek inkább előtérbe, meghatározottabb gyakorlati cél, vagy jellemző-profil iránti igény esetén pedig rövidebb eljárásokból összeállított teszt-battériák kerülhetnek alkalmazásra.

 

Intelligencia vizsgálat

Esetenként terápia részeként, egyébként kliens által megfogalmazott igényként kerül alkalmazásra. Elsősorban a jól bevált Wechsler, illetve Raven tesztek említhetők.